Free Immigration Screening & Legal Clinic

A Free Immigration Screening & Legal Clinic will be held on February 3, 2018, from 3:00 p.m. to 7:00 p.m. at the First United Methodist Church of Germantown to assist those who are living in the US under the Temporary Protected Status (TPS).
This clinic will be held at 6001 Germantown Avenue, Philadelphia, PA 19144.  If you have any questions, please do not hesitate to reach 215-439-5409 or contact HCP.
This event is made possible through the collaboration of the Haitian Coalition of Philadelphia and the Coalition of African Communities (AFRICOM) of Philadelphia.

 

Y ap fè yon Depistaj imigrasyon gratis ak on klinik gratis nan 3 fevriye 2018, ki soti nan 3:00 p.m. a 7:00 p.m. nan Legliz Premye United Methodist nan Germantown pou ede moun k ap viv nan peyi Etazini anba TPS.
Klinik sa a ap fèt nan 6001 Germantown Avenue, Philadelphia, PA 19144. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri pa ezite rele nan 215-439-5409 ou bien kontakte HCP.
Evènman sa a te posib nan kolaborasyon Kowalisyon Ayisyen nan Philadelphia ak Kowalisyon nan Kominote Afriken (AFRICOM) nan Philadelphia.

Comments are closed.